Vanliga frågor och svar om solcellsanläggningar

Bygglov -> Krävs det bygglov för att installera solceller?
Svar: I de allra flesta fall behövs det inte bygglov för att installera solceller.

Följande måste dock uppfyllas för att solcellsanläggningen garanterat skall vara bygglovsbefriad:

1) Monteras utanpå en byggnads fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial

2) Ska följa byggnadens form

3) Får inte monteras på byggnader eller inom bebyggelseområden som är särskilt värdefulla

4) Får inte monteras inom eller i anslutning till områden som är av riksintresse för totalförsvaret

5) Att solenergianläggningen inte kräver bygglov enligt den detaljplan som gäller för området

Om det råder en osäkerhet ifall kraven täcks, rekommenderar vi alltid att ställa förfrågan gällande bygglov.
Detta görs genom att kontakta ert kommuns stadsbyggnadskontor.

Solfångare eller solceller som monteras utanpå en byggnads fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial kräver bygglov om de medför att byggnadens yttre utseende avsevärt påverkas. Till exempel om installationen har ett ballast fästsystem med uppvinklade paneler på taket, krävs det bygglov. Detta görs genom byggnadsnämnden i kommunen.

Fästsystem -> Hur lång är garantitiden?
Svar: Fästmaterialet har en garantitid på 12 år.

Fästsystem -> Hur fäster Solverket solpanelerna på taket?
Svar: Vi använder fästsystem från tillverkaren ”K2-Systems”. Det finns ett fästsystem för varje typ av takbeläggning. Den vanligaste takbeläggningen är 2 kupigt betongpannor, i de fallen så fäster vi speciella ”krokar” i takstolarna på taket. För andra taktyper såsom plåt så används andra fästen som vi fäster i plåten eller i plåtfals.

Fästsystem -> Gör Solverket vind och snölastberäkning?
Solverket gör alltid en vind och snölastberäkning för att säkra att solcellsanläggningen ska klara en möjlig orkan, eller om det skulle komma väldigt mycket snö på panelerna (vi använder de angivna snölastzoner som gäller geografiskt för respektive anläggning. Dessa beräkningar bifogas också till ”kundpärmen” (en digital slutdokumentation som kunden får efter att anläggningen är klar).

Fästsystem -> Gör solverket urtag i takpannor för fästkrokar?
Om det är ett betongpannetak, så slipar vi alltid takpannan på undersidan en av ”dalarna” för att fästkroken ska kunna ”sticka ut” under pannan utan att den överliggande takpannan trycks upp (dvs det blir otätt).

Fästsystem -> Tätar Solverket alla skruvar och hål som ni gör i taket?
Solverket följer den instruktion som gäller för fästsystemet. När vi monterar fästen i takstolar (används vid tak med takpannor), så används normalt inte någon extra tätning, än själva fästet och skruv som pressas mot takpappen, på samma sätt som taket är fastspikat via ströläkten i taket. Vid plåttak tex TRP plåt eller Sinusplåt, så används en tätning som sitter på skruven. Vid papp eller duktak, så används ”CW Lundberg” plattor som skruvas fast i taket, och därefter ”svetsar” vi på ny takpapp över CW Lundberg plattan, vid papptak vill vi att en auktoriserad takläggare svetsar på pappen. När det är ”platt” tak eller låg lutning < 5°, så används ett s.k. ballastsystem, där vi inte gör hål i taket utan hela ballastsystemet är förankrat i vikter. Om det är ett fals eller bandplåt tak, så gör vi heller inga hål i taket utan fästena spänns fast i falsarna på taket.

Elmätare -> Behöver elmätaren bytas?

I samband med att solcellerna är installerade och Solverket har skickat in ”färdiganmälan” till nätbolags ägaren, så kommer nätägaren att byta ut elmätaren till en s.k. timmätare, detta byte är kostnadsfritt, om det redan finns en timmätare installerad, så kommer nätägaren att ställa om mätaren till att mäta även export (från solcellerna).

Vi som installatör har ingen möjlighet att påverka hur lång tid mätarbytet och omställningen tar. Detta dröjer normalt sett inte mer än ett par veckor men kan variera stort beroende på elnätägare.

Solpanel -> Hur stor är solpanelen?
Svar: Våra solpaneler varierar i storlekar. Standardstorleken är ungefär 1,15m bred och 1,75m hög.

Solpanel -> Hur lång är garanti har solpanelerna?
Svar: Normalt sett ligger materialgarantin på 15 år och effektgarantin på 85% efter 25 år. Detta varierar dock mellan panelerna och mer information hittar ni på panelens datablad.
Bland annat har våra glas-glas paneler en längre material och effektgaranti.

Solpanel -> Hur mycket effekt ger varje panel?
Svar: Våra solpanelers effekt varierar beroende på modell. En normal panel ligger på ungefär 400W.

Solpanel -> Är solpanelerna CE märkta och är de certifierade?
Solverkets solpaneler är CE-märkta och det finns Certifikat som visar att solpanelerna uppfyller europeiska krav.


Solpanel -> Kan man gå på solpanelerna?

Solpanelerna tål att gå på, de ska klara höga snölaster på flera hundra kilo, men man ska ändå undvika att gå på solpanelerna, eftersom det kan skada solcellerna i panelen om man tex skulle hoppa på en solpanel. Om man behöver ta sig över en solpanel, så rekommenderar vi att man använder en stege och lägger över panelen och går på stegen.

Solpanel -> Kan man lägga solpaneler ovanpå en ”avluftare” (avluftningsrör för avlopp)?
Om det är en avluftare som är integrerad i takpannan, så kan man lägga solpaneler över. Om det är ett rör som sticker upp, så kan man inte lägga solpaneler där.

Solpanel -> Kommer solpanelerna från Kina?
En solpanel består av olika komponenter, solceller, ram, baksida, glas, elektronik mm. Det finns i princip ingen tillverkning av solceller i Europa idag, utan solcellerna tillverkas i asien och företrädesvis i Kina, även de andra komponenterna tillverkas i första hand i Asien/Kina, men det finns tillverkning av dessa komponenter i Europa. Däremot så finns det fabriker i Europa och Kina som bygger ihop solpanelerna. Det som kanske är viktigt att känna till är om varje solpanel är testad och kontrollerad och om det finns ett testprotokoll på panelen.

Solverkets solpaneler är tillverkade/monterade i Kina, Vietnamn, Singapore eller Tyskland, komponenterna kommer till största delen från Kina.

Övervakning -> Vilka är förutsättningarna?
För att få möjligheten att se hur mycket solelanläggningen producerar behöver växelriktaren vara ansluten till hemnätverket. Beroende på lösning kan detta ske trådlöst (Wi-Fi) eller med nätverkskabel. Vi rekommenderar alltid att växelriktaren är ansluten. Detta ger oss möjligheten att övervaka hur anläggningen presterar men även felsöka på distans ifall ett problem uppstår med systemet.


Övervakning -> Hur ser man sin produktion?
Man får alltid en ”app” till sin solelanläggning, dvs man får ett personligt inlogg till sin solelanläggning hos respektive växelriktarleverantör. Denna tjänst är kostnadsfri och man har då möjlighet att se produktionen i sin solelanläggning. Om man har optimerat system från SolarEdge, så ser man även hur varje enskild solpanel producerar. Man kan inte styra något med sin solelanläggning i appen, utan det är endast för att kunna övervaka sin solelanläggning.


Övervakning -> Hur ser jag min export och import av el?
Det går att installera en smartmätare till anläggningen, denna enhet gör att du kan se import, export och egenanvändning i realtid på solelanläggningens app.Din elnätägare och elhandelsbolag har koll på hur mycket el som importeras och exporteras. Det kan vara användbart att kombinera solelanläggningens app med deras resurser för att stenkoll på din egenanvändning.

Om du har Ellevio som elnätägare och en SolarEdge anläggning har du möjligheten att se import, export och produktion direkt genom deras app med hjälp av en API-nyckel som läggs in på din profil.

Övervakning -> Hur får jag tillgång till min API-nyckel?
Ifall du äger en SolarEdge anläggning är det bara att kontakta Solverket så genererar vi en nyckel åt dig.

Växelriktare -> Vad är en växelriktare?
(växelriktaren eller invertern är en apparat som omvandlar likström från solpanelerna till växelström som används i elnätet)

Växelriktare -> Hur stor är växelriktaren?
Växelriktarens storlek varierar mellan tillverkare och modell. En vanlig storlek på växelriktaren är ungefär 50cm hög, 30cm bred och 20cm djup.

SolarEdge SE3K, SE4K, SE5K, SE6K, SE7K, SE8K, SE9K, SE10K
Mått (H,B,D) 540 x 315 x 191

SolarEdge SE12.5K, SE16K, SE17K,
Mått (H,B,D) 549 x 317 x 264

SolarEdge SE20K, SE25K, SE30K, SE33.3K
Mått (H,B,D) 550 x 317 x 273

SolarEdge Home Hub SE5K-RWB48, SE8K-RWB48, SE10K-RWB48
Mått (H,B,D) 907 x 317 x 192

GoodWe GW4K-DT, GW5K-DT, GW6K-DT
Mått (H,B,D) 433 x 354 x 147

GoodWe GW8K-DT, GW10KT-DT, GW12KT-DT, GW15KT-DT
Mått (H,B,D) 433 x 354 x 147

GoodWe GW17KT-DT, GW20KT-DT, GW25KT-DT
Mått (H,B,D) 511 x 415 x 175


Växelriktare -> Hur lång garanti har växelriktaren?
Växelriktarens garantitid varierar mellan tillverkare och modell. En standard garanti ligger på 10-12år.
Det går även att förlänga växelriktarens garantitid inom en period efter installationen, för mer detaljer kontakta Solverket.


Växelriktare -> Var ska växelriktaren placeras?
Var ska växelriktaren placeras?

Växelriktare kan placeras antingen inomhus eller utomhus, med följande begränsningar;

 • Växelriktaren får inte ”hänga” utomhus i direkt solljus, eftersom den då kan bli för varm, dvs lämpligen placera växelriktaren på norrsidan av fastigheten.
 • Växelriktaren får inte placeras i dammig miljö, och inte i djurstallar eller liknande med en aggressiv miljö.
 • Det måste finnas luftcirkulation runt växelriktaren, därför är minsta avstånd från tak och växelriktare 20cm, från sidan av växelriktaren måste det vara xxcm fritt och mellan botten av växelriktaren och golv, måste avståndet vara minst yycm
 • Temperaturen där växelriktaren placeras får inte överstiga 45°C.
 • Det måste vara möjligt att utföra service på växelriktaren, därför kan den inte placeras i tex krypgrund, ”kattvind”, vind, garderober etc.
 • Det vanligaste är att man vill ha sin anläggning uppkopplad mot internet, därför behövs en stark och stabil wi-fi signal där växelriktaren ska placeras.
 • Eftersom växelriktaren har enfläkt i sig, som arbetar när solcellerna producerar, därför ska växelriktaren INTE placeras i utrymmen där ljudet kan störa kunden.
 • Om växelriktaren ska placeras i en annan byggnnad än den byggnad där elmätaren är placerad, alternativt där huvudledningen går in, så kan det innebära att ny kraftkabel behöver läggas mellan byggnaderna till växelriktare.

(Före) Installation -> Behöver man undersöka takets kondition innan man sätter solpaneler?

Vi räknar med solpanelerna ska fungera i 30år, och då ska man inte behöva byta tak under denna tid (det blir en hög kostnad om man ska ta ner alla paneler för att byta tak och sedan montera tillbaka dem igen). Därför är det viktigt att takets ålder och kondition beaktas när man bestämmer sig för att skaffa solceller. Solverket kan göra en enkel okulär bedömning av ett tak, men om taket är äldre än 20år, så rekommenderar vi att kunden tar dit en takexpert som kan avgöra om taket klarar 30år till. Notera att det är kundens ansvar att ta reda på takets kondition. Man kan ha som tumregel att om taket är äldre än 20år, gör en undersökning. Om takpannorna är målade, så är det viktigt att ta reda på om den firma som målat pannorna har undersökt konditionen på takpapp och läkt, eftersom ett tak kan se helt OK från utsidan, men undertaket kan vara i dåligt skick. Om Solverkets montörer upptäcker skador på taket i samband med montering, så kan det innebära att vi får avbryta arbetet och ta ner alla paneler och krokar och invänta en takomläggning, detta innebär en extra kostnad för kunden, ytterligare ett skäl att vara helt säker på att taket är gott skick innan vi monterar solpaneler.

(Före) Installation -> Behöver jag anmäla till elbolaget att jag ska installera en solcellsanläggning?

Alla elanvändare i Sverige betalar för elenergin till 2 olika aktörer, det ena är elnätägaren, dvs det företag som äger elledningarna till din fastighet och det andra är att man betalar till det Elhandelsbolag som man har valt att leverera elenergin till abonnenten. Elnätbolag kan man inte byta utan det är det bolag som äger elledningarna till din fastighet. Däremot kan man byta Elhandelsbolag fritt, och det finns ca 150 olika Elhandelsbolag i Sverige.

Vid en solcellsinstallation som Solverket utför, så tar vi hand om att anmäla och begära tillstånd från Elnätsbolaget att installera solceller, däremot är det kundens ansvar att välja elhandelsbolag och att välja det bolag som upplevs ha de bästa villkoren för att både sälja och köpa el.

Dvs kunden behöver ha valt elhandelsbolag med bra villkor den dagen man startar sin solcellsanläggning för att få bra villkor.


Installation -> Hur dras kablar mellan solpaneler och växelriktaren?

Solverket drar likströmskablarna (DC kablar) från solcellerna från solpanelerna till växelriktaren i en 20mm UV-beständig svart slang. Kablar och slang ”klammas”, så att inga kablar hänger löst. På själva taket så förläggs kabelslangen under takpannorna (om det är takpannor på taket) så att man inte ser några kablar på taket, på ett plåttak, så klammas kabelslangen fast mot taket, alternativt förläggs i kabelstegar. Om kablar ska dras mellan byggnader, så ska de läggas i en 50mm markslang och grävas ned på ett djup av minst 30cm på privat mark. Obs Solverket utför ej nedgrävning av kablar.
Om kunden inte vill ha den 20mm svarta slangen på tex fasad, kan man välja till s.k. U-profil, dvs en galvaniserad stålprofil, detta innebär en extra kostnad.

Vi undviker att borra hål i takets tätskikt när vi drar DC kablarna från solpanelerna till växelriktaren, utan vi föredrar att dra slang/kablar över tex ”takfoten” eller vid taknock. Om det är nödvändigt att borra igenom tak för genomföring av kablar, så använder vi en s.k. takventil alternativt en s.k. svanhals för att få en tät genomföring.
Om installationen avser en jordbruksfastighet, så dras kablarna med gnagskydd i genomföringar.
Alla kablar dras enligt EMC krav, dvs att alltid förlägga plus och minus kabel parallellt för att undvika större magnetfält.

Solverket använder alltid 6mm² dubbelisolerad specialkabel för kablar mellan solpaneler och växelriktare.

Installation -> Behöver huvudsäkringen ändras vid installation av en solcellsanläggning?

I villor är det vanligaste att man har en 20A huvudsäkring, när man installerar en solcellsanläggning så kan det innebära att huvudsäkringen är för ”klen” och då behöver man ”säkra upp”, dvs att man går upp en storlek i huvudsäkring, i det här fallet går man till en 25A huvudsäkring som är nästa nivå, om det krävs en uppsäkring, så kommer Solverket informera kunden om detta och även att vår elektriker kan utföra uppsäkringen. Observera att en högre huvudsäkring innebär en högre abonnemangsavgift.

Installation -> Använder Solverket byggnadsställning/skyddställning vid installation?

Solverkets montörer använder alltid de skydd som krävs för en säker arbetsmiljö, tex byggställning, skyddsräcken, sele mm.

(Före/Under) Installation -> Kan man flytta takstegar för att få plats med fler solpaneler?

Man kan flytta en takstege som används för sotare, men det finns regler som måste följas:
Det får vara max 5m från marknivån till takfoten, för att man ska kunna använda en ”vanlig” stege att ta sig upp på taket, är avståndet högre, så krävs en fast monterad väggstege. Vidare så får det vara max 1m avstånd från stegen till skorstenen, det måste finnas ett s.k. glidskydd där man ska hänga stegen som man ska ta sig upp på taket med.

Man får inte lägga ”lösa” steg diagonalt, annat än om man lägger dubbla steg.
Om det är ”lösa” steg och det går att flytta stegen och uppfylla kraven, så kan Solverket åta sig att göra detta. Om det är en fastskruvad stege så vill vi inte flytta stegen, med tanke på läckagerisk mm.

(efter) Installation -> Kommer det att ske någon besiktning av solelanläggningen när installationen är klar?

När våra montörer är klara med en anläggning, så provkör man anläggningen och genomför en ”egenkontroll”, där man går igenom efter en lista alla viktiga moment och detaljer för att säkra att monteringen är korrekt utförd. Vid provkörningen ser man att anläggningen fungerar och därefter gör elektrikern ”färdiganmälan” till nätägaren, montören går igen tillsammans med kunden hur man startar och stänger av anläggningen, samt visar kunden hur man kan övervaka sin anläggning, när detta är klart är anläggningen.

(efter) Installation -> Behövs det något underhåll av min solelanläggning?

I normala fall, behövs inget underhåll av en solelanläggning. Om det skulle komma mycket beläggning/smuts på solpanelerna och som inte försvinner vid regn, så kan det vara lämpligt att tvätta av solpanelerna, men detta är ovanligt. Exempel på när det kan behövas, är om man har mycket fåglar som sitter på text en TV antenn eller liknande och som då smutsar ner panelerna. Vidare om det är mycket snö på panelerna så ska man inte försöka ta bort snö, om man inte kan utföra det på ett säkert sätt, utan att riskera att skada sig, tex ramla ner från taket.

(under) Installation -> Behöver jag vara hemma när min solcellsanläggning ska installeras?

Solverkets montörer och elektriker behöver ha möjlighet att komma in i huset/fastigheten för att tex installera växelriktare, dra kablar mm, vidare så behöver våra montörer ha tillgång till toalett. Om ovanstående kan lösas utan att kunden är hemma, så behöver vi bara ha möjlighet att nå kunden på telefon under hela installationen, vidare är det lämpligt att kunden är hemma när vi är klara med installationen så att vi kan gå igenom med kunden hur anläggningen fungerar och visa hur app fungerar mm.

Före installation behöver kunden anvisa en bra plats som vi kan ställa pallen med solpaneler

Val av solelanläggning -> Ska jag välja optimerat (SolarEdge) eller strängkopplat?

Solverket installerar både optimerat och strängkopplat, vi gör en bedömning om vilket system som fungerar på din fastighet, i många fall, så fungerar båda systemen, det blir då upp till kunden att avgöra vilket system som kunden föredrar. I de fall vi bedömer att optimerat fungerar bäst, så rekommenderar vi kunden detta system.

Optimerat system har en funktion som hanterar om tex man har mycket skuggning på sitt tak, så blir produktionen sämre, ett optimerat system styr varje solpanel individuellt så att produktionen blir högre än med strängkopplat i sådana fall.

Fördelar med Optimerat:

 • Hanterar varierande produktion mellan solpaneler på samma tak
 • Man har i den medföljande ”appen” full kontroll på varje solpanel på taket, dvs man ser att alla paneler fungerar.
 • SolarEdge garanterar 25års övervakning via appen
 • SolarEdge växelriktare har 12års garanti och man kan förlänga garantin upp till 25år mot en engångskostnad
 • Det är 25års garanti på optimerarna (en optimerare är en styrenhet som placeras under varje solpanel och som styr panelen)

Nackdelar med SolarEdge

 • SolarEdge system har ett högre pris än strängkopplat
 • Det är mer komponenter som kan krångla rent statistiskt

Fördelar med strängkopplat system (GoodWe och GroWatt hos Solverket)

 • Lägre pris än SolarEdge (optimerat)
 • Enklare system, mindre risk för problem

Nackdelar med strängkopplat

 • Sämre kontroll/överblick av solpanelerna, om tex en solpanel producerar sämre än de andra solpanelerna i samma sträng, så upptäcks inte detta, samt att produktionen blir aldrig bättre än vad den sämsta solpanelen i strängen producerar, vilket kan resultera i sämre produktion än med optimerat.
 • Växelriktarens garanti är 10år och kan förlängas i 5års intervaller, dvs lägre garantitid än SolarEdge

Val av solelanläggning -> Är det problem med EMC och ett optimerat system?

EMC står för ”Elektro Magnetisk Compabilitet”, dvs att optimerarna i det här fallet uppfyller det Europeiska och Svenska krav som finns på att elektrisk utrustning inte får sända ut elektromagnetiska fält som kan störa annan utrustning, tex radiokommunikation mm. Solverket använder bara godkända system och komponenter enligt Elsäkerhetsverkets krav.

Övriga frågor

Vilket bidrag/avdrag får man för solceller? Idag (2022) har man rätt till ett skatteavdrag på 19,4% av hela summan för sin solcellsanläggning om man är en privatperson som betalar skatt i Sverige, man har möjlighet att göra ett skatteavdrag på 50 000kr per husägare och år, dvs om man är 2st personer som äger sin fastighet, så har man möjlighet till ett skatteavdrag på totalt 100 000kr per år.