2023-12-22
Solverket har nu sammanlagt ca 150kW effekt från våra batterikunder, som är inkopplade till stödtjänst!

Solverket är sedan Augusti 2023 servicepartner med balanstjänst företaget CheckWatt. I Augusti kopplade Solverket in en batterikund till CheckWatt, för att kunden ska kunna sälja effektkapacitet/stödtjänst till svenska kraftnät. Antalet batterikunder till Solverket, som vill använda sitt batteri till stödtjänst ökar snabbt och idag är ett 15-tal batterikunder inkopplade och fler kunder väntar på att bli aktiverade mot CheckWatt.

Solverket räknar med att 2024 kommer det att bli lika många kunder som investerar i batterier som solpaneler.

2023-03-01
Pär Andrén har utsetts till ny VD för Solverket Group. Rekryteringsprocessen för att stärka organisationen med en extern VD är nu avslutad och Pär tillträder som VD 1 mars 2023.

– Efter en intensiv rekryteringsprocess är vi nu mycket nöjda och glada att kunna presentera Pär som vår nye VD. Vi ser fram emot att han med
sin erfarenhet, driv och engagemang kommer att leda bolagets fortsatt kraftiga expansion, säger Per-Erik Atterwall, styrelseordförande och
tillförordnad VD Solverket Group.

Pär Andrén har en MSc in Business Administration vid Handelshögskolan i Jönköping och kommer närmast från gasellföretaget Akustikverkstan
där han gjort en prisad tillväxtresa under 10 år.

– Jag är glad över att ha fått förtroendet att leda ett så meriterat bolag som Solverket Group i en spännande och expansiv marknad. Med starka och engagerade ägare i ryggen ser jag fram emot att ta oss vidare på resan mot nya höjder tillsammans med alla kompetenta medarbetare, våra kunder och samarbetspartners, säger Pär Andrén.

Solverket Group är en ledande aktör i Västra och mellersta Sverige på försäljning och installation av solenergianläggningar till privatkunder.
Bolaget har sitt huvudkontor i Kungsbacka men har också operativa enheter i Bredaryd, Lidköping och Örebro. Bolaget hade en omsättning
2022 om 130 mkr och förväntas dubbla denna omsättning 2023.

2022-11-24
Solverket Alfa AB satsar för framtiden och förvärvar Solinnovation i Värnamo AB!

Solverket Alfa AB har förvärvat en aktiemajoritet i Solinnovation i Värnamo AB. Bolagen kommer gemensamt stå starkare i en växande marknad. Tillsammans förväntas bolagen nå en omsättning om 250 till 300 mkr 2023. Bolagen arbetar mot samma marknad i samma segment men på kompletterande geografiska områden.

Detta strategiska förvärv är ett viktigt steg att lyfta bolagen till nästa nivå, i ambitionen att växa kraftigt kommande år, genom en breddning av verksamheten såväl geografiskt som erbjudandemässigt. Tillsammans skapas en stark gemensam organisation vilket krävs för att växa verksamheten.

Grundarna av Solinnovation i Värnamo AB kommer att kvarstå som betydande minoritetsägare och kommer även fortsättningsvis att vara operationellt aktiva i bolaget.

I samband med transaktionen investerar ägarna medel i den fortsatta expansionen.


2022-06-01 Solverket förvärvar aktiemajoriteten i Solenergimontage

För att konsolidera verksamheten i Solverket, så har Solverket förvärvat aktiemajoriteten i montagebolaget Solenergimontage.
Solenergimontage är redan idag det företag som installerar Solverkets solcellsanläggningar och i med detta förvärv så blir Solenergimontage AB
ett dotterbolag i Solverket Alfa AB, samtidigt byter Solenergimontage AB namn till Solverket Alfa Montage AB.


Solverket Alfa AB satsar för framtiden och tar in nya delägare!

Ett investerarkonsortium med stark förankring i den svenska bygg- och fastighetsbranschen har förvärvat en aktiemajoritet i Solverket Alfa AB.

Huvudinvesterare är Attwik Invest som idag bland annat är huvudägare i Gar-Bo AB, det ledande försäkrings- och besiktningsbolaget för bygg- och fastighetsbranschen i Sverige. Medinvesterare är Lennarth Åstrand, tidigare VD på Gar-Bo AB och Götenehus AB, samt Peder Johansson, tidigare VD på A-hus och med en lång bakgrund som entreprenör inom byggmaterialbranschen.

Solverket har de senaste fem åren etablerat en stark position som kvalitetsleverantör av solcellsanläggningar till villaägare i Västsverige. Det nya ägarna kommer att bidra med kunskap, nätverk och kapital för att lyfta Solverkets verksamhet till nästa nivå. Ambitionen är att växa bolaget kraftigt kommande år genom en breddning av verksamheten såväl geografiskt som erbjudandemässigt.

Grundarna Dennis Lundgren och Bengt Andersson kommer att kvarstå som betydande minoritetsägare och kommer även fortsättningsvis att vara operationellt aktiva i bolaget. Ambitionen är att under kommande 12 månader stärka bolaget organisatoriskt genom rekrytering av en extern VD samt ytterligare nyckelpersoner inom drift, installation och sälj.