Solverket Alfa AB satsar för framtiden och tar in nya delägare!

Ett investerarkonsortium med stark förankring i den svenska bygg- och fastighetsbranschen har förvärvat en aktiemajoritet i Solverket Alfa AB.

Huvudinvesterare är Attwik Invest som idag bland annat är huvudägare i Gar-Bo AB, det ledande försäkrings- och besiktningsbolaget för bygg- och fastighetsbranschen i Sverige. Medinvesterare är Lennarth Åstrand, tidigare VD på Gar-Bo AB och Götenehus AB, samt Peder Johansson, tidigare VD på A-hus och med en lång bakgrund som entreprenör inom byggmaterialbranschen.

Solverket har de senaste fem åren etablerat en stark position som kvalitetsleverantör av solcellsanläggningar till villaägare i Västsverige. Det nya ägarna kommer att bidra med kunskap, nätverk och kapital för att lyfta Solverkets verksamhet till nästa nivå. Ambitionen är att växa bolaget kraftigt kommande år genom en breddning av verksamheten såväl geografiskt som erbjudandemässigt.

Grundarna Dennis Lundgren och Bengt Andersson kommer att kvarstå som betydande minoritetsägare och kommer även fortsättningsvis att vara operationellt aktiva i bolaget. Ambitionen är att under kommande 12 månader stärka bolaget organisatoriskt genom rekrytering av en extern VD samt ytterligare nyckelpersoner inom drift, installation och sälj.